Profil kompanije

Preduzeće Regens company doo se bavi investiranjem u gradnju manjih poslovno stambenih objekata od 1200-2000 m², kao i pronalaženjem lokacija pogodnih za izgradnju objekata komercijalne sadržaje za svoje partnere, te privođenju nameni tih lokacija.

Preduzeće trenutno zapošljava 8 radnika a angažuje 3 advokata i nekoliko saradnika.

Ostvareni finansijski rezultati se povećavaju iz godine u godinu tako da su prihodi u 2008. godini bili oko 80.000.000 dinara